27.1.14

Sport en spelnamiddag in de sporthal.

De sportnamiddag was een succes!  De leerlingen van de derde graad hadden samen met juf. Ria, de turnjuf een toffe spelnamiddag voor de kleuters georganiseerd. Iedereen heeft genoten en zich lekker kunnen uitleven door te bewegen op heel veel verschillende manieren.

De foto's die door verschillende juffen zijn genomen, komen op de website van de school.

Geen opmerkingen: