31.8.12

WELKOM! Voor de eerste keer naar school...na 2 maanden terug naar school...

Voor de eerste keer naar school...

De eerste schooldag breekt aan, een beetje een spannende dag voor kleuters en ouders.
En ook al had je grote verwachtingen…misschien doet je oogappel niets anders dan huilen…
Verdriet bij het afscheid is perfect normaal de eerste dagen.

De kleuters komen terecht in een totaal onbekende wereld. Een vreemde omgeving, vreemde kinderen, een vreemde volwassene die men "juf" noemt.
Bovendien moet een kleuter nog leren dat mama/papa altijd terugkomt en hen niet in de steek laat.
Kleuters kunnen dan ook boos of koppig reageren de eerste schooldagen. Je kind heeft tijd nodig om dit alles te verwerken en om zich aan te passen.

De voorbereiding begint thuis.
Geef een eerlijk beeld van de school: de klas is geen speelgoedparadijs waar alles kan en mag, maar het is ook geen plaats waar je alleen moet stilzitten en luisteren.
Zeg tegen je kleuter dat hij/zij naar school gaat om met andere kinderen te spelen en dat er een juf is die voor je zorgt en die allerlei leuke dingen met je doet, zoals spelen, verhalen vertellen, zingen, dansen, schilderen,….

Een belangrijke stap is ook de manier van afscheid nemen. Een kind mag huilen, dat is normaal.
Wordt niet boos en probeer zelf huilen te vermijden, hierdoor raakt je kleuter in de war.
Het beste is om een klein ritueel op te bouwen:
Als je op school aankomt met je kleuter, ga dan naar de gang en hang eventueel samen de schooltas op aan de kapstok, ga dan naar de speelplaats en breng je kleuter ev. naar de juf die daar staat, geef een knuffel en een dikke kus, zeg tot straks, en ga door.

Misschien gaat je kleuter na enkele dagen al direct spelen op de speelplaats en dat is natuurlijk prima!
Vanaf 8u30 is er altijd een juf op de speelplaats.
Geef je kleuter aan die juf, die geeft hem/haar een hand.
Als je nog graag even met de juf praat of iets wil vragen, doe dat dan eerst, voor je afscheid neemt van je kind. Je kan ook je kind om 8u45 brengen, dan mogen jullie je kind aan de klasdeur afzetten.

Probeer zeker om op tijd te komen. De school begint om 8u45 !
Het onthaal begint nadat iedereen binnen is en het is niet prettig, voor niemand, als er voor laatkomers voortdurend moet onderbroken worden.

Begin met halve dagen, zeker de eerste weken.
Je kleuter doet zoveel indrukken op in de klas, gun hem/haar de rust om die te kunnen verwerken, ook al gaat je kleuter niet meer slapen in de namiddag, laat het kind thuis gewoon wat bekomen van alle emoties die naar school gaan kunnen meebrengen.

 
10 tips van de juf bij het instappen van jouw kind:

1. Geef een duidelijk beeld van de school.
2. Maak het afscheid kort: Zeg tot straks, geef een knuffel een dikke kus en ga door.
3. Probeer je eigen verdriet niet te tonen.
4. Maak van tevoren duidelijk dat mama/papa niet blijft.
5. Laat de eerste schooldag niet samenvallen met een grote verandering thuis, bvb een verhuis, een nieuwe broer of zus…
6. Begin met halve dagen.
7. Leer het kind dat het zich voor zijn basisbehoeftes verstaanbaar kan maken.
8. Hou een vast patroon aan: wel of niet naar school, maar niet: soms wel naar school en soms niet.
9. Kom op tijd.
10. Maak ’s avonds tijd om te luisteren, te knuffelen en tot rust te komen.

Zit je met een vraag of een opmerking, twijfel je aan iets, je kan altijd alles aan de juf vragen!

Wij hopen samen op een vlotte start voor iedereen!!

Geen opmerkingen: